Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd