Kamerstuk 31763-17

Amendement van het lid Weekers dit amendement hangt samen met het amendement Weekers op wetsvoorstel 31058, nr. 17

Dossier: Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

Gepubliceerd: 2 december 2009
Indiener(s): Frans Weekers (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31763-17.html
ID: 31763-17

100,0 %
0,0 %

D66

VVD

GL

PvdA

SGP

CU

CDA

Verdonk

PvdD

SP

PVV


31 763
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS

Ontvangen 2 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, tweede punt, vervalt in het voorgestelde artikel 133, derde lid, het zinsdeel ’dat is genomen in overeenstemming met de vereisten voor benoeming’.

Toelichting

Voor de toelichting op dit amendement wordt verwezen naar het samenhangende amendement van het lid Weekers op wetsvoorstel 31 058, nr. 17 waarin artikel 2:243 BW wordt gewijzigd.

Weekers