Kamerstuk 31763-11

Amendement van het lid Weekers c.s. waarin wordt geregeld dat bestuurders met een tegenstrijdig belang bij een onderwerp zich niet alleen van deelname aan de besluitvorming over dat onderwerp te onthouden, maar ook aan de beraadslaging over dat onderwerp

Dossier: Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

Gepubliceerd: 2 november 2009
Indiener(s): Marleen de Pater-van der Meer (CDA)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31763-11.html
ID: 31763-11

100,0 %
0,0 %

PVV

Verdonk

GL

SGP

VVD

CDA

PvdD

PvdA

D66

CU

SP


31 763
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS C.S.

Ontvangen 27 november 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in het zesde lid van artikel 129 het woord «besluitvorming» vervangen door: beraadslaging en besluitvorming.

II

In artikel I, onderdeel F, wordt in het vijfde lid van artikel 140 het woord «besluitvorming» vervangen door: beraadslaging en besluitvorming.

III

In artikel I, onderdeel J, wordt in het zesde lid van artikel 239 het woord «besluitvorming» vervangen door: beraadslaging en besluitvorming.

IV

In artikel I, onderdeel M, wordt in het vijfde lid van artikel 250 het woord «besluitvorming» vervangen door: beraadslaging en besluitvorming.

Toelichting

Met dit amendement wordt geëxpliciteerd dat ingeval van een tegenstrijdig belang bij een onderwerp de bestuurder niet alleen zich dient te onthouden van deelneming aan de besluitvorming over dat onderwerp, maar zich ook afzijdig zal moeten houden bij de beraadslaging, die in de regel aan de formele besluitvorming vooraf zullen gaan. Dit is overeenkomstig de opvattingen van de regering, zoals tot uitdrukking gebracht in de nota naar aanleiding van het verslag.1

Weekers

Kalma

Irrgang


XNoot
1

Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 6.