Kamervraag 2018Z03464

Het bericht dat blinden en slechtzienden in Den Haag kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Ingediend 27 februari 2018
Beantwoord 16 maart 2018 (na 17 dagen)
Indieners Vera Bergkamp (D66), Monica den Boer (D66)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bestuur gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z03464.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1465.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Blinden Den Haag kunnen in maart zelfstandig stemmen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het fantastisch nieuws is dat blinden en slechtzienden tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag zelf kunnen stemmen door middel van een mal met gaatjes die over het stembiljet gelegd kan worden en audio-ondersteuning?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het wenselijk is dat elke gemeente dit aan gaat bieden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven, na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in hoeverre het mogelijk is om naast de acht stembureaus in Den Haag elke gemeente op z’n minst één stembureau in te laten stellen waar blinden en slechtzienden kunnen stemmen? Zo ja, hoe zou dit gerealiseerd kunnen worden voor 21 maart? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Zou u in gesprek willen gaan met de VNG om ervoor te zorgen dat bij de toekomstige verkiezingen blinden en slechtzienden in alle gemeenten kunnen stemmen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z03464
Volledige titel: Het bericht dat blinden en slechtzienden in Den Haag kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1465
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Den Boer over het bericht dat blindend en slechtzienden in Den Haag kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen