Kamervraag 2018Z04719

Het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in’

Ingediend 15 maart 2018
Beantwoord 10 april 2018 (na 26 dagen)
Indieners Martin Wörsdörfer (VVD), Erik Ziengs (VVD)
Beantwoord door Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
Onderwerpen bestuur gemeenten natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z04719.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1732.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in»?1

  Ja. Zoals u eerder bent geïnformeerd (Kamerstuk 30 175, nr. 289, heb ik gemeenten, waaronder Maastricht, en de VNG uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg medio mei om concrete afspraken te maken over de harmonisatie van milieuzones.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u het systeem in Maastricht met milieustickers/vignetten?

  Ik streef naar een eenduidig systeem voor het hele land. Het is belangrijk dat Maastricht, waar veel buitenlandse bezoekers komen, hier ook mee uit de voeten kan.

 • Vraag 3
  Hoe effectief is het invoeren van een milieuzone om luchtkwaliteit te verbeteren?

  Het effect is afhankelijk van de lokale situatie. Het is aan de gemeente om deze effecten inzichtelijk te maken en de proportionaliteit van deze maatregel te beoordelen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat een wirwar van milieusystemen in gemeenten onwenselijk is?

  Ja, die mening deel ik.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat ondernemers in de binnenstad onevenredig hard getroffen worden door de strenge milieuzones?

  Het afwegen van de belangen en effecten van de milieuzone is aan de gemeenten. Zij zullen daarbij ook de belangen van de ondernemers meewegen.

 • Vraag 6
  Welke voorstellen kunt u doen om ondernemers te beschermen met betrekking tot de milieuzones?

  Ik zet mij in voor een eenduidig en helder systeem van milieuzones, zodat alle belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn.

 • Vraag 7
  Op welke termijn kan de Kamer regels met betrekking tot uniformering van milieuzones ontvangen?

  Ik heb de nieuwe gemeentebestuurders en de VNG uitgenodigd om hierover om tafel te gaan. Voor de zomer wil ik tot concrete afspraken komen. Ik wil hierbij gebruik maken van de kennis en ervaringen van onze buurlanden. Om de uniforme bebording te regelen, is een aanpassing van het RVV nodig. Het veranderen hiervan kost tijd. Ik verwacht dat dit uiterlijk 1 januari 2020 is geregeld.

 • Vraag 8
  Bent u bereid om, totdat de regelgeving er is, in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de wirwar aan milieuzones in te dammen?

  Zie antwoord vraag 7.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z04719
Volledige titel: Het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1732
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Ziengs en Wörsdorfer over het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in’