Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 februari 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Ter bespreking (procedurevergadering)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd