Stemming

Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5)

69,8 %
30,2 %


50PLUS

GL

DENK

VVD

PvdA

D66

FVD

vKA

PvdD

Krol

SGP

SP

CU

PVV

CDA