Stemming

Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5)

69,8 %
30,2 %


Krol

FVD

PVV

CDA

GL

DENK

SGP

PvdA

CU

VVD

D66

50PLUS

vKA

PvdD

SP