Stemming

Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5)

69,8 %
30,2 %


CU

50PLUS

PvdA

DENK

vKA

GL

PvdD

SGP

D66

Krol

CDA

VVD

FVD

PVV

SP