Stemming

Motie van het lid Leijten over de naam van het fonds veranderen in "Debt Generation EU"

43,0 %
57,0 %


vKA

SGP

FVD

PvdD

SP

GL

PVV

PvdA

CU

CDA

50PLUS

VVD

DENK

Krol

D66


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de 750 miljard die de komende zeven jaar geleend gaat worden, zal worden terugbetaald in de 30 jaar daarna;

van mening dat de naam van het fonds een omissie betreft;

verzoekt de regering, voortaan te spreken over «Debt Generation EU» omdat dit de werkelijkheid weergeeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over de naam van het fonds veranderen in "Debt Generation EU"

2021-02-23
Dossier: 35711
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: europese zaken financiƫn internationaal organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35711-7.html