84,6 %
15,4 %

CU

PVV

FVD

PvdD

PvdA

Krol

VVD

DENK

D66

SP

50PLUS

vKA

GL

SGP

CDA


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN SLOOTWEG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is dat Nederland en andere landen een oordeel kunnen vormen over de uitvoering en voortgang van de RRF-plannen (Resilience and Recovery Facility) van andere landen met het oog op de noodremprocedure;

constaterende dat EU-commissaris Dombrovskis heeft aangegeven dat er onvoldoende duidelijke mijlpalen en doelen zitten in de voorlopige ontwerpplannen die de Europese Commissie heeft gezien;

constaterende dat het voor de beoordeling van de plannen en voortgang noodzakelijk is dat er duidelijke mijlpalen en doelen zijn;

verzoekt de regering, zich tot het uiterste in te spannen om te zorgen voor duidelijke en stevige mijlpalen en doelen in de RRF-plannen en bij de Europese Commissie en betrokken EU-landen daarop aan te blijven dringen, bijvoorbeeld in de Eurogroep/Ecofin,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Slootweg