Stemming

Motie van de leden Tony van Dijck en Wilders over niet instemmen met het herstelfonds

27,5 %
72,5 %


vKA

FVD

GL

SGP

PvdA

DENK

CDA

PVV

D66

Krol

50PLUS

SP

PvdD

VVD

CU


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN TONY VAN DIJCK EN WILDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is in te stemmen met een Herstelfonds van 750 miljard euro aan giften en leningen voor zwakke lidstaten;

constaterende dat Nederland voor 43 miljard euro moet bijdragen aan dit fonds, waarvan 23 miljard euro giften zijn voor andere lidstaten;

overwegende dat deze miljarden veel beter in Nederland kunnen worden besteed, aangezien we ons in de grootste crisis bevinden sinds de Tweede Wereldoorlog;

verzoekt de regering, niet in te stemmen met dit megalomane Herstelfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Wilders


Motie van de leden Tony van Dijck en Wilders over niet instemmen met het herstelfonds

2021-02-23
Dossier: 35711
Indiener(s): Teun van Dijck (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: europese zaken financiƫn internationaal organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35711-9.html