30,2 %
69,8 %

FVD

D66

CDA

50PLUS

Krol

VVD

PvdD

GL

SGP

CU

vKA

DENK

PvdA

SP

PVV


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rekening van het EMB inclusief artikel 5 bij toekomstige generaties komt te liggen;

van mening dat er andere manieren zijn om lidstaten te steunen met Europese fondsen als zij grote schade hebben door de corona-uitbraak;

verzoekt de regering, over artikel 5 van het EMB de onderhandelingen te heropenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten