Stemming

Motie van het lid Leijten over het heropenen van de onderhandelingen over artikel 5 van het EMB

30,2 %
69,8 %


PVV

vKA

50PLUS

FVD

PvdD

CDA

D66

PvdA

Krol

GL

SP

VVD

SGP

DENK

CU


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rekening van het EMB inclusief artikel 5 bij toekomstige generaties komt te liggen;

van mening dat er andere manieren zijn om lidstaten te steunen met Europese fondsen als zij grote schade hebben door de corona-uitbraak;

verzoekt de regering, over artikel 5 van het EMB de onderhandelingen te heropenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over het heropenen van de onderhandelingen over artikel 5 van het EMB

2021-02-23
Dossier: 35711
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: europese zaken financiƫn internationaal organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35711-8.html