Wetsvoorstel 35687 - 18 december 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 31 mei 2022
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Controversieel - niet controversieel verklaren [start proces agenderen voor pv] (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)