Stemming

Motie van de leden Kröger en Piri over een beroep op buiten schuld honoreren, tenzij zwaarwegende belangen zich tegen afgifte van een verblijfsvergunning verzetten

43,0 %
56,4 %


SGP

Omtzigt

FVD

Fractie Den Haan

GL

VVD

CDA

Volt

CU

DENK

SP

BBB

JA21

Groep Van Haga

PVV

BIJ1

D66

PvdA

PvdD


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN PIRI

Voorgesteld 25 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad van State een nadere toelichting mist hoe het buitenschuldcriterium zal worden toegepast in het geval van erkende staatloosheid en dat dus niet duidelijk is in hoeverre vastgestelde staatloosheid meeweegt in de buitenschuldprocedure;

overwegende dat de Raad van State eerder heeft geadviseerd om bij vastgestelde staatloosheid een reële en effectieve mogelijkheid te bieden om een verblijfsvergunning te verkrijgen;

verzoekt de regering om bij vastgestelde staatloosheid een beroep op buiten schuld te honoreren, tenzij zwaarwegende belangen zich tegen afgifte van een verblijfsvergunning verzetten, en de Kamer regelmatig, bijvoorbeeld bij de begroting, te informeren over de wijze waarop het buitenschuldcriterium wordt toegepast, waarbij expliciet wordt ingegaan op buiten schuld en staatloosheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Piri


Motie van de leden Kröger en Piri over een beroep op buiten schuld honoreren, tenzij zwaarwegende belangen zich tegen afgifte van een verblijfsvergunning verzetten

2022-05-25
Dossier: 35687
Indiener(s): Kati Piri (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-13.html