Kamerstuk 35687-9

Amendement van de leden Kröger en Piri over het in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor vastgesteld staatlozen

Dossier: Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

Gepubliceerd: 5 april 2022
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Kati Piri (PvdA)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-9.html
ID: 35687-9

28,9 %
70,5 %

PVV

SP

PvdD

CU

DENK

D66

FVD

VVD

Groep Van Haga

GL

CDA

Fractie Den Haan

BBB

Volt

SGP

PvdA

BIJ1

Omtzigt

JA21


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN PIRI

Ontvangen 5 april 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de aanhef wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

1. Artikel 29, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In sub a vervalt «of».

b. In sub b, onder 3, wordt de punt vervangen door «; of».

c. Er wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. die vastgesteld staatloos is als bedoeld in artikel 4 of 5 van de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid.

2. Voor de voorgestelde wijziging van artikel 107, tweede lid, wordt de onderdeelsaanduiding «2.» geplaatst.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat degene wiens staatloosheid wordt vastgesteld in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Daarmee wordt de verdragsconforme benadering van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken gevolgd om de vaststelling van staatloosheid te koppelen aan het verblijfsrecht in Nederland.

Kröger Piri