Kamerstuk 35687-13

Motie van de leden Kröger en Piri over een beroep op buiten schuld honoreren, tenzij zwaarwegende belangen zich tegen afgifte van een verblijfsvergunning verzetten

Dossier: Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

Gepubliceerd: 25 mei 2022
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Kati Piri (PvdA)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-13.html
ID: 35687-13

43,0 %
56,4 %

VVD

DENK

Volt

JA21

D66

BIJ1

PvdA

PVV

CU

PvdD

Omtzigt

Groep Van Haga

FVD

CDA

Fractie Den Haan

SGP

SP

GL

BBB


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN PIRI

Voorgesteld 25 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad van State een nadere toelichting mist hoe het buitenschuldcriterium zal worden toegepast in het geval van erkende staatloosheid en dat dus niet duidelijk is in hoeverre vastgestelde staatloosheid meeweegt in de buitenschuldprocedure;

overwegende dat de Raad van State eerder heeft geadviseerd om bij vastgestelde staatloosheid een reële en effectieve mogelijkheid te bieden om een verblijfsvergunning te verkrijgen;

verzoekt de regering om bij vastgestelde staatloosheid een beroep op buiten schuld te honoreren, tenzij zwaarwegende belangen zich tegen afgifte van een verblijfsvergunning verzetten, en de Kamer regelmatig, bijvoorbeeld bij de begroting, te informeren over de wijze waarop het buitenschuldcriterium wordt toegepast, waarbij expliciet wordt ingegaan op buiten schuld en staatloosheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Piri