Kamerstuk 35687-8

Amendement van het lid-Kröger over het bieden van de mogelijkheid van hoger beroep

Dossier: Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

Gepubliceerd: 5 april 2022
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-8.html
ID: 35687-8

26,8 %
72,5 %

D66

Omtzigt

Fractie Den Haan

FVD

BIJ1

GL

SP

PvdA

BBB

Volt

PVV

CDA

PvdD

Groep Van Haga

DENK

VVD

JA21

CU

SGP


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KRÖGER

Ontvangen 5 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3, vijfde lid, vervalt.

Toelichting

Met dit amendement beoogt ondergetekende te voorzien in een normale afdoening, dus in twee feitelijke instanties, inclusief een mogelijkheid van hoger beroep met het gerechtshof ’s-Gravenhage als bevoegde instantie, en een cassatiemogelijkheid, van de vaststellingsprocedure voor staatloosheid. Met de Afdeling advisering van de Raad van State is ondergetekende van mening dat juist in dit soort zaken veel feitenonderzoek nodig is en het niet zelden zal gaan om de vaststelling van en beoordeling van feiten. Bovendien, zo voegt de Raad voor de Rechtspraak eraan toe, zal vaak naar buitenlands recht gekeken moeten worden. De Raad voor de Rechtspraak adviseert daarom hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag mogelijk te maken.

Kröger