Kamerstuk 35687-7

Amendement van het lid Ceder over een evaluatiebepaling

Dossier: Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

Gepubliceerd: 5 april 2022
Indiener(s): Don Ceder (CU)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-7.html
ID: 35687-7

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID CEDER

Ontvangen 5 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Om inzicht te krijgen in de effecten van de wet op de praktijk van het vreemdelingenbeleid stellen de indieners voor een bepaling op te nemen dat deze wet na vijf jaar wordt geëvalueerd. Doel van de evaluatie is onder meer zicht te krijgen op mogelijke bewijsproblemen die zich in de praktijk kunnen voordoen bij de vaststelling van staatloosheid.

Ceder