Stemming

Amendement van de leden Kröger en Piri over het in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor vastgesteld staatlozen

28,9 %
70,5 %


Omtzigt

CU

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

PvdD

JA21

GL

CDA

PvdA

VVD

SP

DENK

PVV

BBB

BIJ1

D66

FVD

Volt

SGP


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN PIRI

Ontvangen 5 april 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de aanhef wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

1. Artikel 29, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In sub a vervalt «of».

b. In sub b, onder 3, wordt de punt vervangen door «; of».

c. Er wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. die vastgesteld staatloos is als bedoeld in artikel 4 of 5 van de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid.

2. Voor de voorgestelde wijziging van artikel 107, tweede lid, wordt de onderdeelsaanduiding «2.» geplaatst.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat degene wiens staatloosheid wordt vastgesteld in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Daarmee wordt de verdragsconforme benadering van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken gevolgd om de vaststelling van staatloosheid te koppelen aan het verblijfsrecht in Nederland.

Kröger Piri


Amendement van de leden Kröger en Piri over het in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor vastgesteld staatlozen

2022-04-05
Dossier: 35687
Indiener(s): Kati Piri (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-9.html