Stemming

Amendement van de leden Kröger en Piri over het in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor vastgesteld staatlozen

28,9 %
70,5 %


DENK

JA21

Volt

PvdA

Fractie Den Haan

GL

Omtzigt

BIJ1

PvdD

BBB

FVD

D66

CU

PVV

SGP

SP

VVD

Groep Van Haga

CDA


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN PIRI

Ontvangen 5 april 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de aanhef wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

1. Artikel 29, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In sub a vervalt «of».

b. In sub b, onder 3, wordt de punt vervangen door «; of».

c. Er wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. die vastgesteld staatloos is als bedoeld in artikel 4 of 5 van de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid.

2. Voor de voorgestelde wijziging van artikel 107, tweede lid, wordt de onderdeelsaanduiding «2.» geplaatst.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat degene wiens staatloosheid wordt vastgesteld in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Daarmee wordt de verdragsconforme benadering van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken gevolgd om de vaststelling van staatloosheid te koppelen aan het verblijfsrecht in Nederland.

Kröger Piri


Amendement van de leden Kröger en Piri over het in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor vastgesteld staatlozen

2022-04-05
Dossier: 35687
Indiener(s): Kati Piri (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-9.html