Stemming

Amendement van de leden Kröger en Piri over het in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor vastgesteld staatlozen

28,9 %
70,5 %


Fractie Den Haan

JA21

BIJ1

Groep Van Haga

D66

Volt

DENK

PVV

FVD

PvdA

VVD

Omtzigt

GL

SGP

CDA

CU

BBB

PvdD

SP


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRÖGER EN PIRI

Ontvangen 5 april 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de aanhef wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

1. Artikel 29, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In sub a vervalt «of».

b. In sub b, onder 3, wordt de punt vervangen door «; of».

c. Er wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. die vastgesteld staatloos is als bedoeld in artikel 4 of 5 van de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid.

2. Voor de voorgestelde wijziging van artikel 107, tweede lid, wordt de onderdeelsaanduiding «2.» geplaatst.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat degene wiens staatloosheid wordt vastgesteld in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Daarmee wordt de verdragsconforme benadering van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken gevolgd om de vaststelling van staatloosheid te koppelen aan het verblijfsrecht in Nederland.

Kröger Piri


Amendement van de leden Kröger en Piri over het in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor vastgesteld staatlozen

2022-04-05
Dossier: 35687
Indiener(s): Kati Piri (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-9.html