Stemming

Motie van het lid Ceder over een externe evaluatie naar de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk

82,6 %
16,8 %


BIJ1

CU

CDA

BBB

DENK

Fractie Den Haan

Omtzigt

PvdD

Volt

Groep Van Haga

D66

SP

PvdA

VVD

GL

SGP

JA21

FVD

PVV


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID CEDER

Voorgesteld 25 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid, aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, aanpassing van de Paspoortwet en het intrekken van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen een aantal rechten voortvloeien;

overwegende dat het van belang is om de doeltreffendheid van de aanpassingen te evalueren en een aantal (onbedoelde) effecten (bijvoorbeeld mogelijke bewijsproblemen, belemmeringen rond vertrek, opzettelijke misbruik van procedures) in kaart te brengen;

verzoekt het kabinet binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wijzigingen een externe evaluatie over de doeltreffendheid en de effecten van de aanpassingen in de praktijk te verrichten, en de uitkomsten aan de Tweede Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder


Motie van het lid Ceder over een externe evaluatie naar de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk

2022-05-25
Dossier: 35687
Indiener(s): Don Ceder (CU)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-12.html