Kamerstuk 35687-12

Motie van het lid Ceder over een externe evaluatie naar de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk

Dossier: Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

Gepubliceerd: 25 mei 2022
Indiener(s): Don Ceder (CU)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-12.html
ID: 35687-12

82,6 %
16,8 %

PVV

GL

Groep Van Haga

DENK

Volt

VVD

Omtzigt

SP

BIJ1

SGP

CU

PvdA

D66

PvdD

CDA

BBB

JA21

FVD

Fractie Den Haan


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID CEDER

Voorgesteld 25 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid, aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, aanpassing van de Paspoortwet en het intrekken van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen een aantal rechten voortvloeien;

overwegende dat het van belang is om de doeltreffendheid van de aanpassingen te evalueren en een aantal (onbedoelde) effecten (bijvoorbeeld mogelijke bewijsproblemen, belemmeringen rond vertrek, opzettelijke misbruik van procedures) in kaart te brengen;

verzoekt het kabinet binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wijzigingen een externe evaluatie over de doeltreffendheid en de effecten van de aanpassingen in de praktijk te verrichten, en de uitkomsten aan de Tweede Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder