Wetsvoorstel 35570-XII - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Agenderen - wetgevingsoverleg
Agenderen - wetgevingsoverleg
Aanmelden voor plenaire behandeling
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)