Wetsvoorstel 35570-XII - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)