Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)