Kamerstuk 35355-9

Amendement van de leden Van den Berge en Van Wijngaarden over het instellen van een Adviescommissie VOG-Politiegegevens

Dossier: Wijziging van de Wet justitiƫle en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens


84,6 %
15,4 %

D66

SP

SGP

VVD

DENK

CU

50PLUS

PvdA

Krol

CDA

GL

PvdD

FvD

vKA

PVV


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN VAN WIJNGAARDEN

Ontvangen 7 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 35a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Er is een Adviescommissie VOG-Politiegegevens. De commissie heeft tot taak de kwaliteit van de besluiten over aanvragen voor een verklaring omtrent gedrag, bedoeld in het eerste lid, en de zorgvuldigheid waarmee deze tot stand komen, te beoordelen. De commissie rapporteert aan Onze Minister en brengt jaarlijks een verslag uit.

Toelichting

Om de transparantie en kwaliteit van de VOG-Politiegegevens te bevorderen, wordt een onafhankelijke kwaliteitscommissie opgericht die steekproefsgewijs de kwaliteit van de beoordelingen en de zorgvuldigheid waarmee deze tot stand komen, beoordeelt. De kwaliteitscommissie rapporteert aan de Minister van Justitie en Veiligheid en brengt jaarlijks een verslag uit, wat ook aan de Kamer wordt toegezonden. De bekostiging van de commissie vindt plaats via het tarief van de VOG-Politiegegevens.

Van den Berge Van Wijngaarden