Stemming

Motie van het lid Van den Berge over voorkomen dat etnisch profileren een rol speelt bij de beoordeling van een vog-aanvraag

83,2 %
16,8 %


SGP

vKA

CDA

PVV

Krol

FvD

SP

D66

PvdA

DENK

50PLUS

CU

PvdD

GL

VVD


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat etnisch profileren ongewenst is;

overwegende dat een goede, betrouwbare toets van politiegegevens noodzakelijk is;

verzoekt de regering, de onafhankelijke adviescommissie onder andere te laten toezien op het voorkomen dat etnisch profileren onbedoeld een rol speelt bij de beoordeling van een vog-aanvraag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge


Motie van het lid Van den Berge over voorkomen dat etnisch profileren een rol speelt bij de beoordeling van een vog-aanvraag

2020-12-07
Dossier: 35355
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35355-10.html