Stemming

Amendement van de leden Van den Berge en Van Wijngaarden over het instellen van een Adviescommissie VOG-Politiegegevens

84,6 %
15,4 %


VVD

DENK

D66

CU

50PLUS

GL

Krol

FvD

vKA

CDA

SGP

PvdD

PVV

PvdA

SP


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN VAN WIJNGAARDEN

Ontvangen 7 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 35a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Er is een Adviescommissie VOG-Politiegegevens. De commissie heeft tot taak de kwaliteit van de besluiten over aanvragen voor een verklaring omtrent gedrag, bedoeld in het eerste lid, en de zorgvuldigheid waarmee deze tot stand komen, te beoordelen. De commissie rapporteert aan Onze Minister en brengt jaarlijks een verslag uit.

Toelichting

Om de transparantie en kwaliteit van de VOG-Politiegegevens te bevorderen, wordt een onafhankelijke kwaliteitscommissie opgericht die steekproefsgewijs de kwaliteit van de beoordelingen en de zorgvuldigheid waarmee deze tot stand komen, beoordeelt. De kwaliteitscommissie rapporteert aan de Minister van Justitie en Veiligheid en brengt jaarlijks een verslag uit, wat ook aan de Kamer wordt toegezonden. De bekostiging van de commissie vindt plaats via het tarief van de VOG-Politiegegevens.

Van den Berge Van Wijngaarden


Amendement van de leden Van den Berge en Van Wijngaarden over het instellen van een Adviescommissie VOG-Politiegegevens

2020-12-07
Dossier: 35355
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35355-9.html