Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Wijngaarden c.s. ter vervanging van nr. 8 over verzwaarde parlementaire controle

86,6 %
13,4 %


SGP

CU

PvdD

vKA

DENK

50PLUS

CDA

PVV

PvdA

SP

FvD

VVD

D66

Krol

GL


Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 8 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 35a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Met deze wet worden relevante politiegegevens een zelfstandige weigeringsgrond voor bepaalde functies. Hiermee wordt voorkomen dat «verkeerde» personen niet op bepaalde kwetsbare posities terechtkomen, van waaruit ze de georganiseerde criminaliteit bewust of onbewust kunnen faciliteren. De lijst van beroepen waarvoor dit regime gaat gelden en de wijze van toetsing worden geregeld bij ministeriële regeling. Politiegegevens zijn niet gebaseerd op een rechterlijk oordeel. Het aanwenden van deze gegevens om zo personen uit bepaalde functies te weren dient daarom aan verzwaarde parlementaire controle onderworpen te worden. Dit amendement maakt die controle mogelijk.

Van Wijngaarden Van Dam Van den Berge Groothuizen


Gewijzigd amendement van het lid Van Wijngaarden c.s. ter vervanging van nr. 8 over verzwaarde parlementaire controle

2020-12-08
Dossier: 35355
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD), Maarten Groothuizen (D66), Chris van Dam (CDA), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35355-11.html