Wetsvoorstel 35300-VII - 17 september 2019
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)