Kamerstuk 35300-VII-28

Motie van de leden Den Boer en Özütok over diversiteit in adviescolleges bevorderen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Monica den Boer (D66), Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VII-28.html
ID: 35300-VII-28

45,3 %
54,7 %

Van Haga

50PLUS

GL

SGP

SP

vKA

D66

VVD

PVV

CU

DENK

PvdA

FvD

CDA

PvdD


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN DEN BOER EN ÖZÜTOK

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer constateert dat diversiteit in adviescolleges van de regering achterblijft, ondanks de wettelijke verplichting in artikel 12, lid 3 van de Kaderwet adviescolleges om te streven naar een evenredige deelname van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheden;

verzoekt de regering, voor 1 maart 2020 een plan van aanpak op te stellen om diversiteit in adviescolleges te bevorderen en daarbij de conclusies van de Rekenkamer te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer

Özütok