Stemming

Motie van de leden Den Boer en Özütok over diversiteit in adviescolleges bevorderen

45,3 %
54,7 %


DENK

CDA

CU

Van Haga

PvdA

GL

D66

SGP

vKA

FvD

VVD

SP

PVV

50PLUS

PvdD


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN DEN BOER EN ÖZÜTOK

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer constateert dat diversiteit in adviescolleges van de regering achterblijft, ondanks de wettelijke verplichting in artikel 12, lid 3 van de Kaderwet adviescolleges om te streven naar een evenredige deelname van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheden;

verzoekt de regering, voor 1 maart 2020 een plan van aanpak op te stellen om diversiteit in adviescolleges te bevorderen en daarbij de conclusies van de Rekenkamer te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer

Özütok


Motie van de leden Den Boer en Özütok over diversiteit in adviescolleges bevorderen

2019-10-31
Dossier: 35300-VII
Indiener(s): Nevin Özütok (GL), Monica den Boer (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-VII-28.html