Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Besluit: Onbekend
Brief regering
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)