Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 januari 2021
Status: Aangenomen
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Stemmen - uitstellen
Amendement
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Brief regering
Brief lid / fractie
Brief regering
Aanhouden tot ... (commissie)
Brief regering
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)