Stemming

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

86,6 %
13,4 %


vKA

SGP

PVV

GL

CDA

FVD

PvdA

VVD

D66

CU

Krol

50PLUS

PvdD

SP

DENK