Stemming

Amendement van het lid Bisschop over het ongedaan maken van de uitbreiding naar de semipublieke sector

53,7 %
46,3 %


CU

CDA

GL

SGP

DENK

PvdA

PVV

D66

VVD

50PLUS

SP

FVD

PvdD

vKA

Krol


Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 18 januari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

E

Artikel 2.3 vervalt.

II

Na artikel I, onderdeel Z, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Za

In artikel 8.5 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding «2.».

Toelichting

Met dit amendement wordt de eventuele uitbreiding naar de semipublieke sector ongedaan gemaakt. Dit past namelijk niet in de in Nederland geldende staatsrechtelijke verhoudingen.

Bisschop


Amendement van het lid Bisschop over het ongedaan maken van de uitbreiding naar de semipublieke sector

2021-01-18
Dossier: 35112
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35112-23.html