Gepubliceerd: 22 september 2020
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Bart Snels (GL)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35112-13.html
ID: 35112-13
Origineel: 35112-8

Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 september 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel EE, wordt in het voorgestelde artikel 7.42 «niet naar haar oordeel» vervangen door «naar haar oordeel niet».

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt een redactionele verbetering aangebracht.

Snels Van Weyenberg