Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 juni 2020
Status: Aangenomen
Brief lid / fractie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief lid / fractie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)