Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Besluit: Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport van de initiatiefnemers afwachten
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)