Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Het verzoek wordt gehonoreerd De inbrengdatum voor het stellen van vragen tbv een schriftelijk overleg worden vastgesteld op 13 juni 2019
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)