Stemming

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Kuik, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

62,7 %
37,3 %


SP

PvdA

50PLUS

DENK

D66

SGP

Groep Krol/vKA

PvdD

PVV

Van Haga

VVD

CU

CDA

FVD

GL