Stemming

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

62,7 %
37,3 %


50PLUS

PVV

PvdD

PvdA

GL

D66

SP

Groep Krol/vKA

CDA

DENK

VVD

Van Haga

FvD

SGP

CU