Stemming

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

62,7 %
37,3 %


PVV

GL

Groep Krol/vKA

SGP

DENK

D66

VVD

PvdD

FVD

CU

SP

Van Haga

CDA

PvdA

50PLUS