Stemming

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Kuik, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

62,7 %
37,3 %


CDA

D66

PvdD

CU

SP

PVV

GL

SGP

50PLUS

VVD

Van Haga

PvdA

FVD

DENK