Stemming

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

62,7 %
37,3 %


D66

VVD

Van Haga

CDA

50PLUS

CU

DENK

PVV

GL

SGP

SP

PvdD

FVD

PvdA