Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN KUIKEN, VAN TOORENBURG EN VAN DER STAAIJ

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2019

Hierbij delen wij u mede dat gelet op het vertrek van de heer van Oosten en het tijdelijke vertrek van mevrouw Van der Graaf uit de Kamer de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel mede wordt verdedigd door de heer van Wijngaarden en de heer Drost.

Kuiken

Van Toorenburg

Van der Staaij