Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN KUIKEN, VAN TOORENBURG, VAN WIJNGAARDEN EN VAN DER STAAIJ

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2019

Hierbij delen wij u mede dat gelet op het vertrek van de heer Drost uit de Kamer bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg mede wordt verdedigd door mevrouw Van der Graaf.

Kuiken Van Toorenburg Van Wijngaarden Van der Staaij