Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 februari 2019
Status: Ter informatie
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Amendement
Amendement
Amendement
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)