Gepubliceerd: 31 januari 2019
Indiener(s): Dennis Wiersma (VVD), Pieter Heerma (CDA), Steven van Weyenberg (D66), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: werk werkgelegenheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35074-50.html
ID: 35074-50

86,7 %
13,3 %

SP

SGP

CU

CDA

VVD

PvdD

PVV

GL

DENK

50PLUS

PvdA

D66

FvD


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S.

Voorgesteld 31 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in sectoren waarin door seizoenen en weersomstandigheden de vraag naar werk onregelmatig over het jaar verdeeld is, vaker met tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt gewerkt;

constaterende dat de Wet arbeidsmarkt in balans in die sectoren waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de inzet van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;

overwegende dat een overgang naar meer duurzame arbeidsovereenkomsten kan worden geholpen en ondersteund door extra mogelijkheden om personeel goed te scholen;

verzoekt de regering, om de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende vijf jaar tegemoet te komen met een investering in de scholing van werknemers van jaarlijks 12 miljoen via een tegemoetkoming in de loonkosten voor bbl-plekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Wiersma

Van Weyenberg

Bruins