Gepubliceerd: 31 januari 2019
Indiener(s): Dennis Wiersma (VVD), Steven van Weyenberg (D66), Eppo Bruins (CU), Pieter Heerma (CDA)
Onderwerpen: werk werkgelegenheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35074-45.html
ID: 35074-45

86,7 %
13,3 %

VVD

CU

PVV

CDA

PvdA

SGP

SP

PvdD

50PLUS

GL

FvD

DENK

D66


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID WIERSMA C.S.

Voorgesteld 31 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet arbeidsmarkt in balans de verschillen tussen vast en flexwerk verkleint en hierdoor werknemers meer zekerheid biedt;

overwegende dat het voor zekerheid en perspectief van werkenden ook belangrijk is dat zij zich tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen;

overwegende dat de uitgaven aan de compensatieregeling transitievergoeding mkb lager zijn dan de in het regeerakkoord beschikbaar gestelde middelen;

verzoekt de regering, van de resterende middelen 48 miljoen euro structureel in te zetten voor het ondersteunen van werkgevers bij het stimuleren van de leercultuur in het mkb, inclusief bedrijfsscholen, bij-, op- en omscholing, opdat werknemers duurzaam inzetbaar blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt en om het mkb aantrekkelijk te maken voor werkzoekenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiersma

Pieter Heerma

Van Weyenberg

Bruins