Wetsvoorstel 34730-XV - 1 juni 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 juli 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd