Stemming

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Leijten over 100 miljoen voor mensen met een arbeidsbeperking

30,7 %
69,3 %


PvdA

DENK

VVD

SGP

SP

CDA

GL

CU

D66

50PLUS

PvdD

FVD

PVV


Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN LEIJTEN

Ontvangen 4 juli 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement maakt eenmalig 100 miljoen euro beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. De Algemene Rekenkamer constateert dat beschut werk moeizaam van de grond komt. De garantiebanen bij de overheid blijven flink achter. Het aantal garantiebanen bij het bedrijfsleven ligt wel op schema, maar betreft vaak tijdelijke banen. Bovendien wordt een groot deel van deze garantiebanen bij het bedrijfsleven gerealiseerd middels detachering via de sociale werkvoorziening. Dit toont aan dat sociale werkvoorzieningen de komende jaren nog een belangrijke rol hebben bij het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar een baan buiten een sociale werkvoorziening. Door de bezuinigingslast worstelen sociale werkvoorzieningen om het hoofd boven water te houden.

267 Wethouders hebben een Manifest aan de Kamer gestuurd waarin zij aangeven graag te willen investeren in werk voor kwetsbare groepen, maar dat dit onvoldoende slaagt vanwege de zware bezuinigingslast. Het beeld is dat het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking nog onvoldoende van de grond komt en meer tijd nodig heeft. De Wethouders concluderen dat er jaarlijks structureel 400 miljoen extra nodig is voor de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. De bezuiniging van 1.8 miljard is hen te fors gebleken.

Daarom maakt dit amendement geld vrij om gemeenten gedeeltelijk tegemoet te komen in de hen opgelegde taken. Daartoe reserveert dit amendement 60 miljoen ten bate van het Participatiebudget zodat gemeenten extra kunnen investeren in het daadwerkelijk begeleiden van mensen naar werk en het versterken van de structuren hiertoe.

Tevens reserveert dit amendement 40 miljoen euro om de bezuiniging op de sociale werkvoorziening met een jaar uit te stellen. Er is reeds 1.000 euro per werknemer in de sociale werkvoorziening per jaar bezuinigd. Er staat nog voor de komende 4 jaar een aanvullende bezuiniging van 500 euro per werknemer per jaar gepland. Dit amendement schrapt deze bezuiniging voor 2017 waardoor zowel de sociale werkvoorzieningen als de gemeente meer tijd krijgen, bijvoorbeeld om te kunnen investeren in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. De sociale werkvoorziening krijgt de kans zich om te vormen tot een bedrijf met een breder werkveld en meer bestaanszekerheid.

Jasper van Dijk Leijten


Amendement van de leden Jasper van Dijk en Leijten over 100 miljoen voor mensen met een arbeidsbeperking

2017-07-04
Dossier: 34730-XV
Indiener(s): Renske Leijten , Jasper van Dijk
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34730-XV-6.html