Stemming

Amendement van het lid Van Rooijen over een verhoging van de AOW

28,7 %
71,3 %


CDA

50PLUS

PvdD

SGP

VVD

GL

CU

D66

DENK

SP

FVD

PVV

PvdA


Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ROOIJEN

Ontvangen 23 juni 2017

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 12 Rijksbijdragen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 675.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat de AOW voor en in het jaar 2017 met ongeveer 2,0% voor het hele jaar wordt verhoogd. De wijze waarop wordt overgelaten aan de Minister vanuit het oogpunt van de uitvoeringspraktijk om tot de beste oplossing voor de wijze van uitkering te komen. Er wordt genoegen genomen met een minder groot overschot op de begroting.

Naar mening van de indiener dient deze verhoging structureel te worden doorgevoerd in de komende begrotingsjaren. De indiener signaleert hierbij dat de Minister hiervoor eventueel enige wet- en regelgeving tijdig zal moeten aanpassen.

Van Rooijen


Amendement van het lid Van Rooijen over een verhoging van de AOW

2017-06-23
Dossier: 34730-XV
Indiener(s): Martin van Rooijen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34730-XV-3.html