Kamerstuk 34730-XV-9

Reactie op het amendement van het lid Van Rooijen over scholing richting kansberoepen (Kamerstuk 34730-XV-5)

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Gepubliceerd: 6 juli 2017
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34730-XV-9.html
ID: 34730-XV-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2017

Tijdens het Voorjaarsnotadebat (Handelingen II 2016/17, nr. 96, debat over de Voorjaarsnota 2017) is toegezegd om schriftelijk te reageren op het amendement inzake de scholingsvouchers (Kamerstuk 34 730 XV, nr. 5. Ik ontraad dit amendement.

In de brief van 23 februari 2017 (Kamerstuk 33 566, nr. 98) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de naderende uitnutting van het beschikbare budget voor de doelgroep economiebreed. In diezelfde brief en bij de beantwoording van de vragen bij het jaarverslag SZW (Kamerstuk 34 725 XV, nr. 7) heb ik aangegeven dat het nu van belang is het effect van de regeling op lange termijn te onderzoeken. De evaluatie moet in kaart brengen of de verwachting, dat het volgen van scholing richting een kansberoep de arbeidsmarktpositie en de baankansen in belangrijke mate vergroot, juist is. Het eindrapport van de evaluatie wordt verwacht in 2019. Er wordt gewerkt aan een tussenevaluatie in 2018. Om die reden ontraad ik een verhoging van het budget.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher