Stemming

Amendement van het lid Van Rooijen over scholing richting kansberoepen

28,0 %
72,0 %


GL

CDA

PvdA

FVD

SP

DENK

VVD

PVV

50PLUS

SGP

CU

PvdD

D66


Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ROOIJEN

Ontvangen 29 juni 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 18.000 (x € 1.000).

Toelichting

Onderzoek wijst uit, dat scholing een kosteneffectief arbeidsmarktinstrument is, indien het wordt ingezet binnen vier jaar na instroom in de WW. Scholing is bovendien het meest effectief, als het ingezet wordt bij mensen met (meer kans op) langdurige werkloosheid, waaronder ouderen.

Het budget voor de succesvolle subsidieregeling richting een «kansberoep» voor werkzoekende werknemers, werklozen en zelfstandigen – door scholingsvouchers beschikbaar te stellen – is voor de doelgroep «economiebreed» uitgeput.

Inmiddels kunnen géén aanvragen voor scholingsvouchers uit deze doelgroep meer worden gehonoreerd, omdat het subsidieplafond is bereikt. Door te kiezen voor het stimuleren van scholing richting een «kansberoep», worden naar verwachting de baankansen van deze werkzoekenden, nu en in de toekomst vergroot. Een «kansberoep» biedt een meer dan gemiddelde kans op (nieuw) werk.

Het amendement strekt ertoe, € 18 miljoen toe te voegen aan het subsidiebudget voor de doelgroep «economiebreed». Voor dekking van het amendement wordt genoegen genomen met een minder groot overschot op de begroting.

Van Rooijen


Amendement van het lid Van Rooijen over scholing richting kansberoepen

2017-06-29
Dossier: 34730-XV
Indiener(s): Martin van Rooijen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34730-XV-5.html