Kamerstuk 34730-XV-8

Amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 7 over een personele uitbreiding bij de Inspectie SZW

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Gepubliceerd: 4 juli 2017
Indiener(s): Jasper van Dijk , Bart van Kent (SP), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34730-XV-8.html
ID: 34730-XV-8

17,3 %
82,7 %

PVV

GL

CDA

SGP

D66

PvdD

50PLUS

FVD

CU

SP

VVD

PvdA

DENK


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 4 juli 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er 400 mensen bij komen bij de Inspectie SZW. De kosten hiervan worden geraamd op 40 miljoen. De indieners zijn van mening dat het tekort aan personeel bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zo snel mogelijk dient te worden opgelost. Uit onderzoek blijkt dat minimaal 100 extra medewerkers nodig zijn om uitbuiting effectief aan te kunnen pakken. Daarnaast zijn 200 tot 300 medewerkers nodig zodat ook oneerlijke concurrentie aangepakt kan worden en nog eens 100 medewerkers extra om de veiligheid bij chemische bedrijven in de gaten te houden.2

Terwijl de Inspectie SZW kampt met tekorten, neemt het aantal ongevallen op de werkvloer toe. Zeventig doden zijn er in 2016 in Nederland gevallen bij bedrijfsongevallen. Een toename van ruim 37%. Ook waren er 14% meer ongevallen (ruim 2.500) waarbij iemand letsel opliep. Het gaat om gezondheid; het gaat om leven en dood. Indieners zijn dan ook van mening dat de uitbreiding van de Inspectie van SZW met de vereiste 400 medewerkers per direct in gang dient te worden gezet. In dit amendement regelen de indieners de vereiste financiële ruimte voor deze uitbreiding die geraamd wordt op 40 miljoen euro.3 Voor de dekking wordt het geraamde begrotingsoverschot in 2017 gebruikt.

Jasper van Dijk Van Kent Leijten