Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Stemming uitgesteld
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Stemmen - uitstellen
Stemmen - uitstellen
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Voorstel van wet