Gepubliceerd: 6 oktober 2016
Indiener(s): Joost Taverne (VVD), Jeroen Recourt (PvdA)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34389-17.html
ID: 34389-17

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN TAVERNE EN RECOURT

Voorgesteld 6 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor de inwerkingtreding van de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak een invoeringswet noodzakelijk is;

overwegende dat er ten behoeve van de Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak een brede consultatie heeft plaatsgevonden, inclusief een internetconsultatie van vier maanden;

overwegende dat alle argumenten zijn gewisseld en een snelle behandeling van de invoeringswet hoogste bestuursrechtspraak gewenst is, gelet op het geven van uitsluitsel voor het personeel van de betrokken rechtscolleges;

verzoekt de regering, de invoeringswet organisatie hoogste bestuursrechtspraak dit jaar bij de Tweede Kamer in te dienen zonder dat daar een internetconsultatie aan voorafgaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Taverne

Recourt