Kamerstuk 34389-20

Gewijzigd amendement van de leden Taverne en Recourt ter vervanging van nrs. 14 en 15 over het niet kunnen benoemen van leden van de Raad van State in de Afdeling bestuursrechtspraak en het eenmaal wijzigen van de benoeming van staatsraden

Dossier: Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

Gepubliceerd: 24 oktober 2016
Indiener(s): Joost Taverne (VVD), Jeroen Recourt (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34389-20.html
ID: 34389-20

77,3 %
22,0 %

Houwers

GrKÖ

SGP

Klein

Monasch

D66

GL

PVV

CDA

PvdD

CU

SP

Van Vliet

50PLUS

GrBvK

PvdA

VVD